Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành Thông báo số: 16 TB/CEDC-GĐTT, về việc tổ chức hội thảo văn hóa khoa học về chủ đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA TÂM LINH VIỆT NAM.

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành Thông báo số: 16 TB/CEDC-GĐTT, về việc tổ chức hội thảo văn hóa khoa học về chủ đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA TÂM LINH VIỆT NAM. Thời gian hội thảo: 01 ngày 01/8/2023 (Nhằm ngày 15 tháng 6 năm Qúy Mão). Địa điểm hội thảo: Chùa Kỳ Quang 2 – 154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các điều kiện, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Chiếu, Trụ trì Chùa Kỳ Quang 2 & Thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC thống nhất thay đổi lịch tổ chức hội thảo văn hóa khoa học về chủ đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA TÂM LINH VIỆT NAM là:

+ Thời gian hội thảo: 01 ngày Thứ 6 ngày 29/9/2023 (Nhằm ngày 15 tháng 8 năm Qúy Mão).

+ Địa điểm hội thảo: Chùa Kỳ Quang 2 – 154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Sắp tới Trung tâm CEDC sẽ có Văn bản thông báo nội dung kế hoạch tổ chức hội thảo văn hóa khoa học về chủ đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA TÂM LINH VIỆT NAM cụ thể đăng trên các Kênh điện tử, các Trang điện tử thuộc Trung tâm CEDC, và gửi đến các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà báo, nhà giáo, … để mời tham gia bài tham luận, mời dự hội thảo.

Trân trọng.

Thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC