Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 18/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam tính đến nay đã có 73 năm trưởng thành và phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với 25.424 hội viên – nhà báo sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 21 Liên Chi hội và 223 Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, ngày 08/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025” (viết tắt là Chương trình).

Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đề tài về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ  XII, XIII của Đảng; đề tài về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số,…

Hội Nhà báo Việt Nam đã thực sự trở thành “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích, thiết thực cho các cấp Hội, thúc đẩy phong trào nghiệp vụ, gìn giữ ngọn lửa say nghề, phát huy tinh thần cống hiến của hội viên, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả ba năm thực hiện “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025” theo Quyết định số 558 ngày 08/4/2021 Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 3824 ngày 15/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ trong thời gian tới.

Hầu hết các ý kiến cho rằng, Chương trình thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí cả nước nói chung và hoạt động nghiệp vụ báo chí của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng. Tuy nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế nhưng đã mang đến sự động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, giúp hội viên – nhà báo có thêm điều kiện tìm tòi, phát hiện và xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng; đoàn kết, gắn bó, thu hút hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Hội.

Nhiều Hội Nhà báo, Liên Chi hội và Chi hội đã triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao, mở được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các đợt đi thực tế, đạt được nhiều Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn triển khai của Cơ quan Trung ương Hội. Có thể nói Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ đã được các cấp Hội triển khai thành công với nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong ba năm qua.

Bên cạnh đó, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Chương trình cũng được các cấp Hội Nhà báo phân tích, trao đổi kinh nghiệm, kiến nghị nhiều giải pháp để góp phần triển khai tốt hơn Chương trình hỗ trợ trong các năm tới.

Về mặt kinh phí, Cơ quan Trung ương Hội hết sức chia sẻ với những khó khăn của các cấp Hội và cũng đã nỗ lực làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước trong nhiều năm để nâng cao mức kinh phí hỗ trợ. Điều đáng mừng là trong giai đoạn 2021 – 2025, nguồn kinh phí đã được tăng lên khoảng 1,5 lần. Trong thời gian tới, Cơ quan Trung ương Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ, các cơ quan liên quan để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho giai đoạn sau.

Một số Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đề xuất Cơ quan Trung ương Hội quan tâm, tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao từ nguồn ngân sách để các hội viên – nhà báo, đặc biệt là những hội viên ở những tỉnh khó khăn có điều kiện tiếp cận thêm những nội dung và kỹ năng làm báo hiện đại. Về vấn đề này, Cơ quan Trung ương Hội giao Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí và Ban Nghiệp vụ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp Hội, lên kế hoạch và tăng cường các chương trình bồi dưỡng cụ thể, đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, một số cấp Hội đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao như: Đề xuất cơ quan Trung ương Hội tổ chức hội nghị tập huấn cho các cán bộ làm tài chính ở các cấp Hội, có hướng dẫn cụ thể về các biểu mẫu để thủ tục thanh quyết toán được hoàn thiện nhanh chóng; đề xuất mức hỗ trợ cao hơn từ tổng kinh phí chất lượng cao để hỗ trợ trực tiếp cho các tác giả, giảm định mức số lượng các tác phẩm gửi về thẩm định nhằm phù hợp với thực tiễn, khuyến khích các tác giả tìm tòi, sáng tạo và đầu tư để có tác phẩm thật sự chất lượng; đề xuất Cơ quan Trung ương Hội làm việc với các ngành chức năng để có thể cấp hoặc ứng trước kinh phí hỗ trợ đã được duyệt từ đầu năm để các cấp Hội chủ động hơn trong việc đặt hàng với hội viên cũng như tổ chức các hội nghị, tập huấn, hỗ trợ kinh phí cho hội viên đi thực tế…/.

Chi Mai