Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Chi Mai)

Chiều 18/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam nhận định, năm 2023, các phong trào thi đua của các cấp Hội Nhà báo được triển khai bài bản, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở Trung ương, địa phương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các phong trào thi đua được tổ chức theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ nét trong các cấp Hội, cơ quan báo chí.

Công tác khen thưởng đã thực hiện đúng quy định, kịp thời, công khai, dân chủ, Hội đồng Thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, hội viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Năm 2024, các cấp Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện: Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo – Bền vững”.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, qua việc thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Cụm thi đua Bắc miền Trung rút ra được những bài học kinh nghiệm sau: Sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền là yếu tố quyết định trong công tác tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua trong Cụm. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của Cụm trưởng, nhằm tập hợp, đoàn kết các thành viên trong cụm, phát huy trách nhiệm, sự nhiệt tình, sáng tạo, chủ động của các Hội trong cụm là hết sức cần thiết; thi đua, khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo từng giai đoạn cụ thể.

Cùng với đó, quan tâm và chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác Hội, công tác thi đua, khen thưởng trong từng cấp hội, có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với người làm công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua. Khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm địa phương, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, nhiều hoạt động do Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức đã thu hút được nhiều hội viên nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương đồng hành tham gia, qua đó lãnh đạo Hội gần gũi các nhà báo, chia sẻ các ý tưởng, chương trình tuyên truyền đúng trúng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, Hội cũng nêu cao được vai trò giám sát, phản biện báo chí, trở thành kênh quan trọng để Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng báo chí, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí và giúp cho việc thực hiện 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam tốt hơn…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu nội dung của phong trào thi đua năm 2024 cần đổi mới nội dung và hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, chất lượng tổ chức Hội và hội viên.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 29 tập thể Hội, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023./.

CM