Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Khái ký ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019, có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung mới.

Nghị định nêu rõ chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, không quy định mức giá, kể cả khi đã nghỉ công tác, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các chức danh sử dụng xe ô tô phục vụ công tác được căn cứ theo danh mục chức danh, chức vụ… từ trung ương đến cơ sở quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị. Theo đó đã chia các chức danh, chức vụ thành 4 nhóm để quy định tiêu chuẩn, định mức.

Căn cứ vào danh mục chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW có các nhóm chức danh như: Tổng cục trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương.

Bên cạnh đó về giá xe ô tô phục vụ công tác các chức danh cũng có sự điều chỉnh đảm bảo phù hợp với giá xe trên thị trường hiện nay.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/11.

Cung cấp thông tin chuyên đề về cảnh báo tội phạm, hướng dẫn tố giác tội phạm trên internet

Theo khoản 1 điều 5 Thông tư 45/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/11, Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau đây trên môi trường mạng:

Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an; tình hình, kết quả các mặt công tác của công an; nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của người phát ngôn Bộ Công an, người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm; thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

Ngoài ra, Bộ Công an còn phải cung cấp các thông tin trên môi trường mạng về nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; lịch tiếp công dân của lãnh đạo bộ; thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, Nhà nước, ngành công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; điểm tin Interpol; thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm; thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Các thông tin chuyên đề về cảnh báo tội phạm, hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an và các chuyên đề tuyên truyền khác; thông tin về các dịch vụ công trực tuyến mà bộ đang triển khai thực hiện; các thông tin khác do lãnh đạo bộ hoặc Chánh Văn phòng bộ quyết định… cũng được Bộ Công an cung cấp trên internet.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11.

Nhiều tổ chức được thu phí xuất cảnh, nhập cảnh

Thông tư 62/2023/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2021/TT-BTC – quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam) được Bộ Tài chính ban hành ngày 3/10, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11.

Theo Thông tư, tổ chức thu phí là Cục Quản lý xuất nhập cảnh; công an, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố; công an cấp quận – huyện thuộc tỉnh, thành phố; công an xã, phường, thị trấn.

Tổ chức thu phí được trích lại 25% (thay cho mức 20% quy định tại Thông tư 25) số tiền phí thu được để trang trải các nội dung chi theo quy định tại điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí)./.

Vy Anh
NGUÔN:https://dangcongsan.vn/phap-luat/mot-so-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-11-2023-650825.html